• บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกิจการด้านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Treatment) มานานกว่า 26 ปี ได้รับการยอมรับและไว้วางใจในงาน ออกแบบ ติดตั้งและบริการจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 10,000 ราย เราใส่ใจและพิถีพิถัน ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์น้ำ การออกแบบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ทั้งวิศวกรคนไทยและต่างชาติ ควบคุม และ คำนวณด้วย SOFTWARE เฉพาะทาง ตลอดจนประกอบเครื่องจักรและติดตั้งระบบอย่างมีมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำที่หลากหลาย

  • น้ำเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

  • น้ำเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

  • น้ำเพื่ออุตสาหกรรมยาและทางการแพทย์

  • น้ำเพื่ออุตสากรรมอิเลคทรอนิกส์ และชุบโลหะ

  • น้ำเพื่ออุตสาหกรรมน้ำดื่ม น้ำแข็ง

  • น้ำเพื่อบ้านพักอาศัยและประปาหมู่บ้าน

  • น้ำเพื่อการเกษตรและงานปศุสัตว์

  • น้ำเพื่อเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ

  • น้ำเพื่อเรือเดินทะเล และงานฟอกน้ำทะเลเป็นน้ำจืด

ระบบกรองน้ำ
เครื่องกรองน้ำทำหน้าที่กรองดักอนุภาคสารแขวนลอยมากับน้ำ  โดยการผ่านน้ำเข้าไปยังชั้นกรองซึ่งมีรูพรุน วัสดุกรองที่ใช้โดยทั่วไปได้แก่ ทรายหรือแอนทราไซต์  แมงกานีส เรซิน ทั้งนี้อนุภาคสารแขวนลอยดังกล่าวอาจเป็นอนุภาคของแข็งที่... อ่านต่อ
ระบบตกตะกอน
การตกตะกอน (Sedimentation) คือ การแยกเอาของแข็งซึ่งอยู่ในรูปของสารแขวนลอยออกจากของเหลว อาจเป็นน้ำเสียจาการใช้งานของแข็งนี้อาจเป็น ดิน ทราย สารแขวนลอย ตะกอนเคมี และตะกอนชีวภาพ หรือพวกจุลินทรีย์ต่างๆ... อ่านต่อ
ระบบกำจัดความกระด้าง
น้ำกระด้าง หมายถึง น้ำที่มีฤทธิ์ทำฟองกับสบู่ได้ยาก หรือไม่ได้เลย และมีไคลสบู่เกิดขึ้น หรือในเชิงเคมีนั้นถือได้ว่าน้ำกระด้างคือ น้ำที่มีแคลเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออน หรือไอออนที่มีประจุบวกสองละลายอยู่ ตัวอย่างน้ำกระด้าง... อ่านต่อ
ระบบแลกเปลี่ยนประจุ
Water Softeners (ระบบ SOFTENER) เป็นระบบผลิตน้ำอ่อนด้วยสารกรอง Resin ซึ่งเป็นสารกรองที่อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนประจุ ลดความกระด้างของน้ำ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ ซึ่ง Cation Resin ยังแบ่งออกเป็น industrial Grade และ Food Grade นอกจากนี้ Cation Resin สามารถ... อ่านต่อ
ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO)
กลไกหลักของ ระบบ RO คือปั๊มแรงดันสูงและเยื่อเมมเบรนที่มีเนื้อละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้โมเลกุลของสารละลายในน้ำลอดผ่านไม่ได้ จะผ่านได้เพียงโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์เท่านั้น โมเลกุลของสารพิษ หรือเชื้อแบคทีเรียไวรัสและโลหะต่างๆ จะมีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอน ทั้งนั้น จึงไม่สามารถ... อ่านต่อ
ระบบโอโซน
โอโซน เป็นก๊าซธรรมชาติรูปแบบหนึ่งของออกซิเจนที่ไม่เสถียร โอโซน มีพลังงานในการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูง โดยเมื่อทำปฏิกิริยาแล้ว จะไม่เหลือสารพิษตกค้างใดๆ นอกจากออกซิเจน อีกทั้งยังมีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคสูงกว่าคลอรีน 52% และเร็วกว่า 3,000 เท่า จึงมีการนำโอโซน... อ่านต่อ