นาโนฟิลเตรชั่น (NF)

กระบวนการ NF เป็นการกรองเพื่อเอาสารเกลือแร่ (inorganics) ที่ละลายออกจากน้ำ  NF สามารถกรองสารอนินทรีย์ ซึ่งก่อให้เกิดความกระด้าง ออกไป   การกรองผ่าน NF จะไม่มีการล้างกลับทำความสะอาด แต่จะต้องใช้สารเคมีเข้าใปล้างทำความสะอาดแทน  วัสดุที่ใช้ทำไส้กรองจะเป็นพวกเมมเบรนในรูปแบบ Tabular , Hollow Fiber และ Spiral Wound  น้ำที่จะผ่านเข้ามากรองใน NF จะต้องเป็นน้ำที่ใสสะอาดปราศจากสารแขวนลอย   มิฉะนั้นจะเกิดการอุดตันในเมมเบรนอย่างถาวร  หลักการทำงานคล้ายกันกับ RO. เพียงแต่เยื่อกรองมีความละเอียดน้อยกว่า

NANOFILTRATION.pdf

gallery_30072010_c391592

SPECIFICATION NANOFILTERRATION